Nema ih.

Nema pravila.

Nema uputa.

Recepta.

Tajne sretnoga života.

Prestani ih tražiti.

Prestani ih trebati.

Prestani se truditi zapamtiti tuđa.

Samo živi.

Samo budi.

Samo sada i samo ovdje.

I tako stalno.

I tako uvijek.

I to je sve što trebaš ako želiš ne trebati ništa, ne žudjeti ni za čim.

Menu