Ona je sad majka.
Supruga.
Domaćica.
Spremačica.
Kuharica.

Ona je sad poduzetnica.
Prijateljica.
Sestra.
Kćerka.
Njegovateljica.

Izgubila se u brojnim ulogama, zadacima, rokovima. Zmazanim loncima i prljavim čarapama.

Pretvorila se u priču.
Legendu.
Mit.

Kažu da je prava žena Boginja.
Amazonka.
Čarobnica.
Ona koja trči s vukovima, u knjigama.

U stvarnom svijetu je nema.

Gdje je nestala žena?
Prava žena, od krvi i mesa?

Menu