Dan kad sam postala majka samoj sebi

dan je

nakon kojeg mogu biti majka bilo kome

i sestra

i prijateljica

i žena

i ljubavnica

Dan kad sam sebi postala majka

najvažniji je dan u mom životu

Ljepših je bilo

dana

i sretnijih

i tužnijih

ali važnijih

nije

***

Larisa Mravunac, zbirka pjesama Južni čvor

Menu