I tako…
Prije još većeg snijega čarobnjak kreće na put
Vrijeme je

Dok drugi pripremaju ognjišta
On se polako pakira
Ne pita se ni kamo, ni kako, ni zašto
Čarobnjak samo zna da je spreman

Slijedit će tragove jelena i vukova
Slušat će poruke ptica
I ići će sam
S bezbroj nevidljivih pomagača kad ustreba
Jer putovat će s njima

Čarobnjak zna da neće biti lako, ali o tome ne razmišlja
Zna da će Gaja uskočiti kad zatreba
I da neće ostati ni gladan ni žedan

Svega će biti
I tople vatrice da ugrije tijelo kad promoče čarape
I ležaja
I svjetiljke

Vrijeme je
Prije mraka polako da se krene
Da se stigne vratiti do proljeća

Menu